# Kata khusus/unik,Aliran,Kyokushin,Karate: #


( IndonesiaEnglish )

  • Sokugi Taikyoku sono ichi
  • Sokugi Taikyoku sono ni
  • Sokugi Taikyoku sono san
  • Sokugi Taikyoku sono yon

LihatTutup Komentar