# Kata,Lanjutan / DAN,Aliran,Shito ryu Karate : #


( Indonesia & 
English )

Dan 1
 • Bassai sho

 • Bassai dai

 • Niseishi

Dan 2
 • Seienchin

 • Seisan

 • Matsukaze

Dan 3
 • Seipai

 • Kosokun sho

 • Kosokun dai

 • Shiho Kosokun

Dan 4
 • Chintei

 • Soochin

 • Chinto

 • Sanseiru

 • Tomari no Wanshu

Dan 5
 • Annan

 • Shisoochin

 • Unsu

 • Kururunfa

 • Tomari no Bassai

 • Paiku

Dan 6
 • Gojushiho

 • Heiku

 • Nipaipo

 • Haffa

 • Hakkaku

 • Papuren

 • Suparimpei

 • Chatanyara no Kusanku

LihatTutup Komentar