15fUkKsZVT9yDgBv50vtln5Ad8Y63wPOAJoCaduz
Bookmark

Kata,Lanjutan / DAN,Aliran,Shito ryu Karate


( Indonesia & 
English )

Dan 1

• Bassai sho


• Bassai dai


• Niseishi


Dan 2

• Seienchin


• Seisan


• Matsukaze


Dan 3

• Seipai


• Kosokun sho


• Kosokun dai


• Shiho Kosokun


Dan 4

• Chintei


• Soochin


• Chinto


• Sanseiru


• Tomari no Wanshu


Dan 5

• Annan


• Shisoochin


• Unsu


• Kururunfa


• Tomari no Bassai


• Paiku


Dan 6

• Gojushiho


• Heiku


• Nipaipo


• Haffa


• Hakkaku


• Papuren


• Suparimpei


• Chatanyara no Kusanku