Senjata Aliran Kei Shin Kan Karate( IndonesiaEnglish) 

3 Bo kata , 1 Kama kata , 1 Sai kata :

    Tenryu no Kon

    Sueyoshi no Kon

    Tokumine no Kon

    Kanagawa no Nichogama

    Tawada no Sai
Artikel Selanjutnya Artikel Sebelumnya
Post Terkait :
KARATE