15fUkKsZVT9yDgBv50vtln5Ad8Y63wPOAJoCaduz
Bookmark

# Keumgang.Dan 2## 금강 #
# Keumgang # 
#Dan 2 #

(1). Wen apkubi – Anpalmok momtong hechyo makki

(2).Oreun Apkubi – Oreun batangson teuk chigi

(3 ).wen Apkubi – Wen batangson teuk chigi

(4). Oreun Apkubi – Oreun batangson teuk chigi

(5) .Oreun dwikubi– wen hansonnal momtong makki

(6).wen dwikubi – Oreun han sonnal momtong makki

(7). Oreun dwikubi – hansonnal momtong makki

(8).Oreun hakdari seogi – Keumgang makki

(9).Joechoem seogi – keundolcheogi

(10).Joechoem seogi –keundolcheogi

(11).Joechoem seogi – Santeul makki

(12).Joechoem seogi – An palmok momtong hechyo makki

(13).Naranhi seogi – Arae hechyo makki

(14).Joechoem seogi – Santeul makki

(15).Wen hakdari seogi – Keumgang makki

(16).Joechoem seogi – keundolcheogi

(17).Joechoem seogi – keundolcheogi

(18).wen hakdari seogi – Keumgang makki

(19).Joechoem seogi – keundolcheogi

(20).Joechoem seogi – keundolcheogi

(21).Joechoem seogi – Santeul makki

(22).Joechoem seogi – An palmok momtong hechyo makki

(23).Naranhi seogi – Arae hechyo makki

(24).Joechoem seogi – Santeul makki

(25).Oreun hakdari seogi – Keumgang makki

(26).Joechoem seogi – keundolcheogi

(27).Joechoem seogi – keundolcheogi