15fUkKsZVT9yDgBv50vtln5Ad8Y63wPOAJoCaduz
Bookmark

#TINGKATAN,SABUK,DALAM,JU-JITSU,Warna sabu#( Indonesia )

• Sabuk Putih = Kyu VI (Roku-Kyu)

• Sabuk Kuning = Kyu V (Go-Kyu)

• Sabuk Hijau = Kyu IV (Yon-Kyu)

• Sabuk Oranye = Kyu III (San-Kyu)

• Sabuk Biru = Kyu II (Ni-Kyu)

• Sabuk Coklat = Kyu I (Ik-Kyu)

• Sabuk Hitam = Dan I (Sho-Dan)

• Sabuk Hitam = Dan II (Ni-Dan)

• Sabuk Hitam = Dan III (San-Dan)

• Sabuk Hitam = Dan IV (Yon-Dan)

• Sabuk Hitam = Dan V (Go-Dan)

• Sabuk Merah-Putih = Dan VI (Roku-Dan)

• Sabuk Merah-Putih = Dan VII (Shichi-Dan)

• Sabuk Merah-Putih = Dan VIII (Hachi-Dan)

• Sabuk Merah = Dan IX (Kyu-Dan)

• Sabuk Merah = Dan X (Ju-Dan)


English ) 


White Belt = Kyu VI (Roku-Kyu) 


Yellow Belt = Kyu V (Go-Kyu) 


Green Belt = Kyu IV 


(Yon-Kyu) Orange Belt = Kyu II


(San-Kyu) Blue Belt = Kyu II 


(Ni-Kyu) Brown Belt = Kyu I 


(Ik-Kyu) Black Belt = And I 


(Sho-Dan) Black Belt = And II 


(Ni-Dan) Black Belt = And III 


(San-Dan) Black Belt = And IV 


(Yon-Dan) Black Belt = And V 


(Go-Dan) Red-White Belt = And VI 


(Roku-Dan) Red-White Belt = And VII 


(Shichi-Dan) Red-White Belt = And VIII 


(Hachi-Dan) Red Belt = Dan IX 


(Kyu-Dan) Red Belt = Dan X (Ju-Dan)