# Kata KOBUDO  berasosiasi dengan Aliran Chito Ryū Karate :#


( Indonesia
English ) 

Sakugawa no Kun

Shushi no Kun

Sesoko no Kun

Chinen no Bo

Maezato-ryū

Tawada-ryū

Yabiku-ryū

Chitō-ryū
LihatTutup Komentar