# 3 Kata Naihahchi Aliran Shorin Ryu Karate :#


( Indonesia
English ) 

·         Naihanchi Shodan
·         Naihanchi Nidan
·         Naihanchi Sandan
LihatTutup Komentar