# PASSAI KATA Shorin - ryu Karate :#


( indonesia
English ) 

·         Passai Dai
·         Passai Sho
LihatTutup Komentar