Kata KOBUDO KATA Aliran Shorin Ryu Karate( Indonesia )

  • Kihon Bo.

  • Sho Tidak ada Kun.

  • Sho Ken No Kun.

  • Suuji No Kun.

  • Choun No  Dai Kun

  • Choun No Sho Kun

  • Bojutsu Shodan

  • Bojutsu Nidan

  • Bojutsu Sandan

  • Bojutsu-Katana KataEnglish ) 

Kihon Bo.


Sho There is no Kun.


Sho Ken No Kun.


Suuji No Kun.


Choun No Dai Kun


Choun No Sho Kun


Bojutsu Shodan


Bojutsu Nidan


Sandra Bojutsu


Bojutsu-Katana Said

Artikel Selanjutnya Artikel Sebelumnya
Post Terkait :
KARATE