# Kata 3 SHOREI Aliran Shorin Ryu Karate :#


( Indonesia
English )

  • Jutte
  • Jion
  • Giin
LihatTutup Komentar